Kabini bulunduğunuz kata çağırmak için “Ç” Çağır düğmesine basınız. Meşgul yanıyorsa çağırmak için sönmesini bekleyiniz. “Servis dışı” yanıyor veya kat kapısına “Bakım Yapılıyor” etiketi takılı ise asansörü kullanmayınız.

“K” katta düğmesi yanıyorsa veya dijital kat göstergesi bulunduğunuz katı gösteriyorsa kabin bulunduğunuz katta demektir.

Kabin katta ise veya bulunduğunuz kata geldi ise kapıyı açınız, kabin katta olduğunu gördükten sonra kabine bininiz. Otomatik kapı kapanırken kabine asansöre binmeye çalışmayınız. Tekrar “Ç” çağır butonuna basmayınız, daha önce kayıt almadı ise otomatik kapıyı tekrar açacaktır. Kabine binip inerken kabinin kat seviyesinde olmasına dikkat ediniz, tam hizada değilse yükleme ya da boşaltma yapmayınız, eğer kabinden iniyorsanız dikkatli ininiz. Asansöre girip çıkarken seri hareket ediniz. Durak kapısı ile kabin arasında durmayınız.

Asansöre beyan yükünden fazlasını yüklemeyiniz. Kabin içerisindeki yükü kabin merkezine orantılı şekilde yükleyiniz. Kabin hareket halinde iken yükün kaymasını engelleyiniz.

Kabine bindiğinizde kabin iç kapısının kapanmasını bekleyiniz ve gitmek istediğiniz katın düğmesine basınız. Asansör hareket halinde iken veya kat seviyesinde gelip durmadan kapıyı açmayınız, açmaya çalışmayınız. Asansör kat ve kabin kapılarını mevcut açma şekilleri dışında açılmamalıdır ve kapanması engellenmelidir.

Asansöre 12 yaşından küçüklerin yalnız binmesi tehlikeli  ve yasaktır.

Asansörde sigara ve benzeri maddeler içilmemelidir. Ateş yakılmamalıdır. Bir kattan diğerine

Gitme amacı dışında kullanılmamalıdır.

Asansör kat arasında kaldığında “ALARM” düğmesine basıp dışarıdan yardım isteyiniz. Kapı camını kırarak , kapıyı açmaya çalışarak dışarıya çıkmaya çalışılmamalıdır. Varsa kabin üst çıkış kapağından dışarıya çıkmaya çalışılmamalıdır. (bu kapak sadece dışarıdan kurtarmak isteyenler için kullanılacaktır.)

Acil durumlarda arızada, kabinin kat arasında kaldığı durumlarda, asansörün çalışmaması , durumunda , anormal çalışması durumunda , asansörden yüksek ses gelmesi, seyir halinde titreme, sallanma vb. gibi olağan dışı durumlarda yetkili asansör firması çağırmalı firma onay vermeden asansör kullanılmalıdır. Anlaşmalı bakım firması  dışındaki kişi veya kuruluşların

Asansöre herhangi bir şekilde müdahalesi önlenmelidir aksi sizler için çok büyük tehlike arz edebilir.

Uyarı, işaret ve etiketlere dikkat edilmelidir. Bu uyarıların tamamı gereklidir.