Bir asansör ne kadar iyi olursa olsun, iyi bakım yapılmadığı sürece güvenli, verimli ve sürekli bir işleyişe sahip olamaz. Asansörlerin periyodik bakıma tabi tutulması kanuni bir zorunluluk olmasının yanında oluşturacağı avantajları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

- Asansörlerin devamlı güvenli bir şekilde çalışması sağlanmış olur.
- Arıza yapma oranını düşürür.
- Tabii kullanımdan dolayı arızalanabilecek malzemelerin önceden tespit edilmesini sağlayarak kaza oluşma durumunun önlenmesi sağlanmış olur.
- Asansör makinesi, kumanda panosu v.b. pahalı asansör komponentlerinin düzenli kontrolü sayesinde bu malzemelerin kullanım ömrü uzar ve oluşabilecek yüksek maliyetli arızaların önlenmesi sağlanmış olur.
- Kullanma ömrünün uzamasını sağlar.
- Daha konforlu ve verimli çalışma sağlanmış olur.
 Resmi Gazete'de yayınlanan Asansör Yönetmeliği'nde konu şu şekilde yer alır:

 Madde 24 "Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olabilir. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır."

HER BAKIMDA YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER
- Makine dairesinin temizlenmesi,
- Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,
- Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
- Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
- Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,
- Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekiyorsa) ayarı,
- Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
- Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
- Kabin üstü Revizyon anahtarının kontrolü,
- Kabin ALARM ve DUR (varsa) buton/düğmesinin kontrolü,
- Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
- Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
- Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
- Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
- Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının (gerekirse) ayarı,
- Motor milinde boşluk kontrolü,
- Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
- Aşırı yük sisteminin kontrolü,
- Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
- Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunun kontrolü,
- Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.